Markvangens Eixos (Pillie) med sin høst vundet i året 2014,knap 2½år gammel.